ویژگی های پلاستیک ها

ویژگی های پلاستیک

در این مقاله به بررسی خواص مکانیکی و شیمیایی پلاستیک می پردازیم ، اما یک عامل مهم دیگر که تأثیر زیادی روی خواص پلاستیک ها دارد دما هست ،که بر اساس ساختار میکرو مولکولی پلیمری به صورت های متفاوت ظاهر می شود ، به همین دلیل ابتدا ویژگی های پلاستیک که متأثر از دما هستند را معرفی می کنیم .

 • تنزل گرمایی ( Thermal Degradation ) :

در هر نوع از فرآیند های گرمایی دمای ایجاد شده حتی اگر نسبت به دمای تجزیه ماده ، دمای کمتری ایجاد کند هم می تواند در پلاستیک تنزل گرمایی ایجاد کند . در اثر انباشته شدن انرژی به صورت نا همگون در یک ناحیه از قطعه پلاستیکی می تواند باعث شکسته شدن انرژی پیوند موجود در زنجیره های پلیمری شده و پدیده تنزل گرمایی را ایجاد می کند . زمانی که این پدیده در پلاستیک ها اتفاق می افتد بیشتر خواص مکانیکی مانند مقاوت ، سختی ، خاصیت تغییر طول و … دچار افت شدید و محسوسی می شوند در این میان برخی از پلاستیک ها مانند پلی وینیل کلراید ( PVC ) در مقابل تنزل گرمایی هوشمند هستند و تأثیر این پدیده در آنها به حداقل رسیده است .

 • پیر گرمایی ( Agine ) :

زمانی که قطعه پلاستیکی در معرض حرارت کم ولی به مدت طولانی قرار گیرد ، پدیده ای مشابه تنزل گرمایی یعنی همان قرار گرفتن پلاستیک در معرض حرارت زیاد ولی به مدت کم ، در آن اتفاق می افتد ، که به پدیده پیر گرمایی و یا پیری در اثر گرما معروف است . به دلیل طبیعت طولانی بودن این پدیده تشخیص اثرات مخرب آن بسیار دشوار است ولی آنچه مسلم است این است که خواص مکانیکی پلاستیک در اثر پدیده پیری به کلی نابود شده و در نهایت در اثر تردی زیاد دچار شکست می شود . با افزودن برخی پایدار کننده های گرمایی به پلاستیک می توان اثر پدیده پیری را کم و عمر مفید قطعه را افزایش داد .

 • رسانایی گرمایی ( Thermal Conductivity ) :

رسانایی گرمایی مانند رسانایی الکتریکی است با این تقاوت که ، میزان گسترش دما به صورت داخلی در قطعه پلاستیک را نشان میدهد . به زبان ساده تر نشان می دهد قطعه پلاستیک چه میزان دما را از خود عبور می دهد . پلاستیک ها بر خلاف فلزات تمایل به جذب و حفظ دما دارند ، به این معنی که پیوند های زنجیره ای پلیمرها بیشتر تمایل دارند دما را به صورت انرژی حرکتی بین مولکولی جذب کنند که این عمر سبب می شود گرما از داخل پلاستیک ها به سختی عبور کند و پلاستیک ها را به عایق های خوب حرارتی تبدیل سازد .

 • انبساط گرمایی ( Thermal Expansion  ) :

در طبیعت بیشتر مواد هنگامی که گرم می شوند منبسط می شوند ، و در هنگام از دست دادن دما منقبض می گردد . پلاستیک ها هم از این قاعده مستثنی نیستند و هنگام جذب انرژی به صورت گرما زنجیره های پلیمری از یکدیگر فاصله می گیرند که سبب می شود قطعه پلاستیکی منبسط شود . پارامتری که تغییر در بعد ماده را کنترل می کند ، ضریب انبساط حرارتی نامیده می شود . این ضریب در طراحی قالب شکل دهی پلاستیک ها بسیار اهمیت دارد ، در حقیقت این قالب ها به اندازه ضریب انبساط حرارتی بزرگتر ساخته می شوند تا قطعه پلاستیک بعد از سر شدن و منقبض شدن به اندازه مطلوب برسد .

 • تنش گرمایی ( Thermal Stress   ) :

اگر یک قطعه پلاستیکی در یک فیکسچر به صورت کامل مقید شود ، در صورت اعمال تغییرات دمایی توانایی انبساط و یا انقباض نخواهد داشت که این امر سبب می شود یک انرژی داخلی به نام تنش گرمایی در قطعه ذخیره شود . این تنش گرمایی باعث افت خواص مکانیکی ماده شده به نحوی که با اعمال نیرو ها و تنش های بسیار کمتری قطعه دچار شکست می شود . در برخی از پلاستیک ها ، اگر قطعه ای که در آن تنش گرمایی دخیره شده است را در دمایی متوسط و به مدت طولانی قرار دهید تا زنجیره های پلیمری اجازه داشته باشند آزادانه حرکت کنند این تنش گرمایی آزاد خواهد شد .

برخی از خواص مکانیکی :

پلاستیک ها نا کاملا شبیه جامدات الاستیک و نه کامل شبیه به ویسکوز ها عمل می کنند از رو معادلات فیزیک کلاسیک برای انها معمولا صادق نیست ، به همین علت پلاستیک ها را در گروه ویسکوالاستیک ها به جهت مطالعه رفتار فیزیکی قرار می دهند . برخی از مهمترین خواص مکانیکی و فیزیکی پلاستیک ها به شرح زیر است .

 • تنش ( Stress ) :

در تست تنش – کرنش ویسکوالاستیک ها مشاهده شد با افزایش میزان تنش زنجیره های پلیمری با فاصله کمتری کنار هم قرار می گیرند ، از این رو با افزایش تنش پلاستیک های مقاوم تر می شوند تا به حد کرنش برسند و در نهایت شکست در آنها اتفاق بیافتد .

 • خزش ( Creep ) :

هنگامی که یک نیرو در مدت زمان طولانی به صورت استاتیکی بر قطعه پلاستیکی وارد شود ، زنجیره های پلیمری به صورت تدریجی و کاملا عیر قابل برگشت به همدیگر نزدیک می شوند . این تغییر طول تدریجی و غیر قابل برگشت را خزش می نامند که در صورت ادامه دار بودن آن می توان باعث شکست در قطعه شود ، لازم به ذکر است که دما بر میزان خزش تأثیر گذار بوده و با افزایش دما میزان خزش نیز افزایش پیدا می کند .

 • سختی ( Toughness ) :

میزان تحمل پلاستیک ها در برابر نیرو و جذب انرژی را سختی گویند ، که اگر این نیرو به صورت سریع وارد شود آنرا سختی ضربه می نامند . در این میان در پلاستیک ها بر اساس نوع پیوند و انرژی بین مولکولی آنها  میزان سختی های متفاوتی مشاهده شده است . به عنوان مثال لاستیک ها دارای سختی ضربه بسیار بالایی هستند . لازم به ذکر است که با افزایش دما سختی پلاستیک ها کم می شود .

 • مقاومت ( Strength ) :

این پارامتر ، مقاومت پلاستیک نسبت به نیروی استاتیکی نسبت به تغییر شکل یا شکست قطعه را توضیح می دهد . این ویژگی نیز مانند سختی بر اساس نوع پیوند پلیمری بسیار متفاوت است . با افزودن موادی به زنجیره پلیمری می توان تا حد بسیار زیادی مقاومت مواد را افزایش داد مانند اضافه کردن الیاف شیشه و یا سیلیس .

برخی از خواص شیمیایی پلاستیک ها :

قرار گرفتن پلاستیک ها در شرایط مختلف محیطی مانند نور خورشید ، اکسیژن ، اوزن ، آب ، اسید ها و… با عث تغییر در ویژگی های پلاستیک ها می شود از این رو اضافه کردن افزونه هایی برای بهبود خواص شیمیایی پلاستیک ها بسیار کار آمد خواهد بود در ادامه به برخی از این خواص شیمیایی اشاره می کنیم .

 • نفوذ پذیری ( Permeability ) :

این وایژگی نشان دهنده میزان توانایی عبور گاز و یا مایع از میان ماده پلاستیک است . اگر میزان نفوذ پذیری کم باشه ماده مانع نامیده می شود و به عنوان مثال به در بسته بندی ها کاربرد پیدا می کند .

 • عایق الکتریکی :

بیشتر پلاستیک ها به عنوان عایق الکتریکی عمل می کنند به همین دلیل در روکش سیم و کابل ها و در ساخت قطعات الکترونیکی بسیار پر کاربرد هستند .

 • روشنایی نوری :

این ویژگی میزان تمایل پلاستیک به عبور نور از خود را نشان می دهد . این ویژگی به ساختار کریستالی زنجیره های پلیمری وابسته است . پلاستیک ها به صورت کلی در سه دسته شفاف ، نیمه شفاف و عیر شفاف تقسیم بندی می شوند .

 • ضد حریق

برخی از پلاستیک ها هنگامی که در معرض حرارت زیاد قرار بگیرند ، گازی از خود منتشر می کنند که باعث خفه شدن آتش می شود . مواد افزودنی مانند هالوژن نیز زمانی که به یک ماده پلاستیک اضافه شود این خاصیت ضد حریق بودن را به آن ماده اضافه خواهد کرد

پلیمر

پلاستیک های مدرن

در تعریف پلاستیک برخی ترجیح می دهند سراغ برخی خواص آن مانند قابلیت شکل پذیری بالای آن بروند و برخی دیگر با دید وسیع تر پلاستیک را کاربرد های بی شمار آن در زندگی تعریف می کنند . می دانیم که پلاستیک از واژه یونانی Plastikos به معنای شکل و قالب ریشه گرفته است اما علمی ترین و بهترین تعریف برای این ماده را انجمن صنعت پلاستیک ارائه داده است که عبارت است از :

هر یک از گروه های بزرگ و متفاوتی از مواد که به طور کامل و یا دو بخشی از ساختار شیمیایی خود شامل ترکیباتی از کربن با اکسیژن ، نیتروژن و هیدروژن و یا سایر عناصر آلی و معدنی باشد ، پلاستیک است . همچنین در ادامه اشاره می کند که پلاستیک ها حداقل در یکی از مراحل تولید خود مایع هستند و در نهایت به صورت جامد استفاده می شوند . بنابراین به صورت ساده پلاستیک ها مواد آلی با وزن مولکولی بالا هستند که می توانند به شکل های مختلف قالب گیری شوند بعضی از این مواد به صورت طبیعی یافت می شوند ولی اکثر آنها به صورت مصنوعی به دست می آیند .

بیشتر مصرف کننده از انواع مختلف پلاستیک ها بی خبر هستند و مواد پلاستیک را در یک دسته بزرگ و عمومی تقسیم بندی می کنند . برخی پلاستیک ها با جذب گرما ذوب می شوند ولی برخی دیگر مستقیم به گاز تبدیل می شوند تفاوت دمای ذوب پلاستیک ها خواص بسیار متفاوتی را آنها ایجاد می کند . در طراحی یک محصول به صورت کلی انتخاب مواد بر اساس دو اصل صورت می گیرد اول : تحلیل مهندسی خواص و ویژگی های ماده برای طراحی و دوم : در نظر گرفتن امکان ساخت و هزینه تولید انبوه ، به عنوان مثال پلاستیک ها به صورت جامد کاربرد دارند مانند فلزات ولی دمای ذوب بسیار پایین تری دارند که سبب شده تولید و قالب گیری آنها بسیار ارزان تر باشد ولی همین دمای ذوب پایین نیز کاربرد پلاستیک در دماهای بالا را محدود می کند .

پلاستیک ها با حفظ تمام خواص و ویژگی های خود کاملا شکل پذیر هستند و بر اساس نیاز توسط قالب به شکل های مختلفی در می آیند . در بازار های جهانی پلاستیک به صورت های مختلف ورق ، بلوک ، میله ، لوله و … قابل دسترس هستند و هرکدام نیز بر اساس استاندارد مخصوص خود مورد استفاده قرار می گیرند .

پلاستیک در دنیای مدرن امروزی بسیار آشنا است . امروز حتی نمی شود جهان را بدون پلاستیک تصور کرد . ماده یا فوق العاده کاربردی که هنوز هیچ جایگزینی برای آن یافت نشده است . در صنعت پزشکی در ساخت وسایل و تجهیزات پزشکی در عینک در مسواک و حتی در اینسرت های داخل بدن هم کاربرد دارد در نساجی در صنعت سرگرمی در لوازم منزل در قطعات صنعتی در صنعت حمل و نقل و … پلاستیک ماده ای بسیار پرکاربرد است .

پلاستیک ها از موادی به نام پلیمر که یک مولکول بزرگ است تشکیل شده است . پلیمر ها از نظر نوع موجود در بازار به و دو نوع طبیعی و مصنوعی تقسیم می شود . پلیمر های طبیعی آنهایی هستند که به طور طبیعی در جهان یافت می شوند و کاربرد های مخصوص به خود را نیز دارند مانند پشم ، پنبه ، ابریشم ، مو ، پوست و … . پلیمر های مصنوعی در طبیعت یافت نمی شوند و آنها از ترکیب مصنوعی و شیمیایی عناصر سازنده تشکیل شده اند مانند پلی اتیلن ، پلی استر ، نایلون و… در این میان برخی از پلیمر ها نیز وجود دارند که حاصل بهبود یافتن یک پلیمر طبیعی بوده اند مانند سلفون که از بهبود پلیمر طبیعی سلولز حاصل شده است این دسته از مواد به عنوان پلیمر های اصلاح شده معروف هستند .

مولکول های مواد آلی که قبلا اشاره شد با انواع پیوند های شیمیایی به یکدیگر متصل می شوند و به صورت یک واجد زنجیروار که همان پلیمر است در می آیند . نوع ترکیب این مولکول ها ، طول زنجیره ایجاد شده و همچنین نحوه ی ترکیب زنجیر ها با یکدیگر انواع مختلف پلاستیک ها را ایجاد می کند توجه به این نکته ضروری است که از نظر تجاری پلیمر هایی که با اتصال کمتری مولکول کوچک تشکیل می شوند مهمتر هستند. با اضافه کردن مواد تکمیلی به پلیمر ها آنها را به پلاستیک هایی قابل استفاده در صنعت تبدیل می کنند که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود .

 • پیوند دهنده ها : این مواد به منظور تحکیم پیوند بین مولکولی و یا بین زنجیره ها اضافه می شوند که به سبب آن دمای ذوب پلاستیک ها افزایش پیدا کرده و دامنه ی دمایی کاری آنها افزایش پیدا می کند .
 • پر کننده ها : این مواد معدنی به صورت الیاف کوتاه و یا پولکی ها به جهت بهبود خواص مکانیکی اضافه می شوند به عنوان مثال افزودن الیاف شیشه و یا کربن استحکام پلیمر ها را افزایش می دهد
 • تأخیر انداز اشتعال : اکثر پلیمر ها مواد آلی هستند که سریع مشتعل می شوند افزودن موادی مانند کلراین و نمک فسفری این ضعف را بهبود بخشیده و از آتش گرفتن مواد جلوگیری می کند .
 • روان کننده ها : موادی نظیر شمع گونه ها یا استارات کلسیم که شکل پذیری را آسان تر می کنند .
 • پایدار کننده ها : موادی هستند که از اکسایش ، فساد و تخریب پلیمر ها در شرایط مختلف محیطی جلوگیری می کنند .
 • نرم کننده ها : موادی با وزن مولکولی کم هستند که در حالت جامد خشکی و شکنندگی مواد را کم می کنند .
 • رنگ دانه ها : برای ایجاد رنگ های مختلف و برای حفظ رنگ در شرایط مختلف اضافه می شوند .